Investor's news

Investor's news

apr 12

Speedy JSC – leader on the courier services market in Bulgaria, announces a procedure for collection of offers for construction and rent of logistics center in Plovdiv

jul 09

mar 18

An announcement about the result of tender offer for SPEEDY AD's shares

feb 17

Постъпил окончателен текст на търгово предложение

jan 27

Opinion from the Board of Directors of Speedy AD

jun 09

Speedy Group AD and GeoPost SA extend the term for the potential exercise of the call option granted by Speedy Group AD to GeoPost SA for the acquisition of Speedy Group AD’s shares representing 45% of the shares of Speedy AD until January 31, 2021

mar 30

Годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.

jan 03

Придобиване на софтуерната компания ОМГ Мобайл ООД

oct 11

Агенцията по вписванията вписа придобиването от страна на Спиди АД на 100% от капитала на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД

oct 05

Комисия за защита на конкуренцията постанови решение

may 17

„Спиди“ АД е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД

jul 05

Registration capital increase

jun 23

Announcement deal Speedy AD

nov 30

Pledge pf shares Speedy AD

jun 02

Уведомление за паричен дивидент

feb 23

Вписани промени по партидата на "Спиди" АД в Търговския регистър на 23.02.2015г.

nov 12

Registration of cpital increase

nov 03

Announcement about the results from the public offering

sep 30

ГеоПост Франция стартира придобиването на миноритарния си дял в "Спиди" АД

jul 21

С решение от 16 Юли 2014 г., КФН отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД

may 14

Уведомление за паричен дивидент

mar 31

Решение за увеличение на капитала

mar 20

Спиди придобива куриерска компания в Румъния и привлича стратегически инвеститор

oct 15

Официално изявление от мениджмънта

may 21

Уведомление за дивидент

jan 03

Актиален устав