Нови Общи условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи

2022-07-08

Уважаеми клиенти,

С Решение №220/30.06.2022 на КРС са одобрени нови Общи условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от "СПИДИ" АД съгласно индивидуална лицензия № 3-013-001/16.07.2020 г.

Всички промени в Общите условия, засягащи обхвата на лицензията, се налагат за по-доброто синхронизиране на услугите ни с Европейските пощенски норми и процедури, както и заради спазване на всички изисквания по пощенска и финансова сигурност на пратките.

Актуалните текстове на Общите условия за Пощенски паричен превод можете да видите на адрес: https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions-postal-money-transfer-20220630

Използваме случая да Ви уведомим, че от 01.08.2022, подобно на такса Гориво, въвеждаме динамична актуализация на надбавка Тол-такса, която се определя и актуализира при всяка промяна в обхвата и размера на таксите за ползване на пътната инфраструктура, определени с Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Надбавка Тол-такса се прилага при пратки с вътрешни и международни куриерски услуги (непалетизирани и палетизирани такива), доставяни на или изпращани от територията на Република България. Размерът на надбавка Тол-такса се оповестява ежемесечно на сайта на СПИДИ.

С уважение,
Екипът на Спиди