Връзки с инвеститорите

Директор Връзки с инвеститорите: 

Красимир Тахчиев 
e-mail: [email protected] 

Информационна агенция, за публикуване на регулирана информация: 
"СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ" ЕООД, ЕИК 131455253 
Електронен адрес: www.x3news.com