Спиди използва бисквитки

Прочетете повече тук Ясно, затвори

Премини към главното съдържание

Препоръки и рекламации

Форма за контакт и обратна връзка

Всеки подател или получател на пратка има право да подаде рекламация до "Спиди" АД в следните случаи: 

- загубена, ограбена или повредена пратка;
- неоснователно върната пратка;
- неспазване на сроковете за доставяне на пратка, изплащане на сума по наложен платеж или пощенски паричен превод;
- неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски паричен превод или наложен платеж;

За да бъде разгледана, рекламацията следва да бъде подадена писмено, в 6-месечен срок от изпращане на пратката. Рекламацията може да бъде подадена във всеки офис на оператора, по адрес на управление на "Спиди" АД (София 1138, р-н Младост, бул. "Самоковско шосе" 2Л, ТЦ Боила) или на email: r@speedy.bg.

Рекламацията се подава в свободен текст или чрез попълване на формуляр, който е публикуван на страницата на оператора. Рекламацията трябва да съдържа: три имена и адрес за кореспонденция на рекламанта, номер на товарителница, за какво се подава рекламацията, претенция за обезщетение /според конкретния случай/. Ако рекламантът претендира обезщетение за загубена, ограбена или повредена пратка, рекламацията се разглежда съобразно представени заедно с рекламацията документи, обосноваващи твърдяното съдържание на пратката и вреда – фактури, касови бележки, др.

"Спиди" АД проучва рекламацията в срок един месец - за вътрешни пощенски пратки и за пощенски парични преводи, и три месеца - за международни пощенски пратки, като уведомява писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща на оправомощеното лице до 15 работни дни от датата на уведомлението.


Онлайн заявка за куриер

MySpeedy
Намерете офис на Speedy

Намери офис