Административни услуги


Считано от 01.09.2020 г. Спиди въвежда следните административни услуги:

Вид Период Брой Срок Цена
Справка за изплатени парични преводи (ППП) и/или Наложени платежи (НП) – по дата, по товарителница

Справка за куриерски и/или пощенски услуги
До 12 месеца назад 1 До 3 работни дни 21.60 лв.
От 1 до 3 години 1 До 5 работни дни 28.80 лв.
Над 3 години 1 До 10 работни дни 36.00 лв.

Обявените цени са с вкл. ДДС.

Информация за период от 6 месеца е налична безплатно в MySpeedy! Заявления за изготвяне на справки се подават само в офисите на Спиди лично от физическото лице/законния представител на юридическото лице, за което се иска информация относно ползваните услуги, срещу предоставяне на документ за самоличност. Справка се предоставя на посочения в заявлението електронен адрес. В случай че е заявено предоставяне на справка на електронен носител (CD), тя се изпраща като пратка за сметка на заявителя на справката.