Pallet 1 BG

Pallet 1 BG [412] [413] - Доставки на палетизирани пратки
на територията на България


Оптимални и персонализирани цени в зависимост от вида на палета и дестинацията
за транспортиране. Платете не повече, отколкото струва.


Цената за доставкa се формира в зависимост от параметрите на палета (размери на основата, височина и физическо тегло), брой палети в една пратка, дестинация на транспорта.
Цената за извършване на услугата се калкулира от Спиди съобразно действителните размери на пратката,  а не съобразно посочените от заявителя на услугата, в случай че при контролно измерване бъдат установени разлики спрямо декларираните от подателя/ заявителя физическо тегло и размери.  Ако товарът излиза от очертанията на палета, взема се предвид максималната ширина и дължина на пратката, както и реалната височина. При констатирано несъответствие със заявката, цената се прекалкулира, като разликата е за сметка на платеца на услугата.

Към цените могат да се прилагат допълнителни такси и/или ценови условия, в зависимост от индивидуалните параметри на пратката или избрани допълнителни услуги. Вж. раздел Допълнителни услуги и такси в Тарифата на Спиди АД.

Изчисли цена - може да изчислите цена за доставка при въвеждане на пълни данни за пратката.

За пълна информация за очаквана пратка и опции за контрол върху нейната доставка: Смарт Контрол.

Видове палети:
ЕВРО ПАЛЕТ: 80 см Х 120 см
ИНДУСТРИАЛЕН ПАЛЕТ 100: 100 см Х 120 см
ИНДУСТРИАЛЕН ПАЛЕТ 120: 120 см Х 120 см
НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S1: 150 см Х 120 см
НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S2: 175 см Х 120 см
НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S3: 200 см Х 120 см


Срокове за доставка:
PALLET 1 BG PREMIUM [412] - 1 работен ден (за населени места с график на обслужване, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място). 
PALLET 1 BG ECONOMY [413] - 2 работни дни (за населени места с график на обслужване, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място).

Услугата е валидна за палетизирани пратки с максимално физическо тегло за един палет 1200 кг и максимална височина 200 см. Пратки с различни размери или тегло се приемат след потвърждение на заявката от Оператора.

Допълнителна опаковка: В случаите, когато при приемане на палетизирана пратка в склад/офис на Спиди се прецени, че опаковката й е недостатъчна и/или може да причини разсипване/увреждане на съдържанието на пратката или на други пратки, Спиди ще доукрепи съдържанието на палета/палетите с допълнителна опаковка (стреч фолио) като платецът на куриерската услуга следва да заплати и допълнителната опаковка.


Услуга Цена (лв.)
ОБРАТЕН АМБАЛАЖ EPAL 6.13
ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН АМБАЛАЖ EPAL 7.57
ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ 9.25
ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ 10.46

Цените са крайни и включват ДДС и надбавка Тол-такса.

С услугата Обратен амбалаж могат да се връщат обратно на подателя дървени палетни скари с максимални размери до 120х120 см, като амбалаж тип EPAL е европалетна (120х80 см) скара, отговаряща на изискванията за размер, дебелина, маркировка по стандарта за EPAL.
Услугата се заявя при изпращането на палетната пратка с услуги Pallet 1 BG.