Pallet 1 BG

Pallet 1 BG [411] [412] [413] - Доставки на палетизирани пратки
на територията на България


Оптимални и персонализирани цени в зависимост от вида на палета и дестинацията
за транспортиране. Платете не повече, отколкото струва.

Калкулатор за проверка на цената при конкретно запитване.
Цената за доставка е в лева и се формира в зависимост от параметрите на палета (размери на основата, височина и тегло), брой палети в една пратка, дестинация на транспорта.

Цената за извършване на услугата се калкулира от Спиди съобразно действителните размери на пратката,  а не съобразно посочените от заявителя на услугата, в случай че при контролно измерване бъдат установени разлики спрямо декларираните от подателя/ заявителя тегло и размери.  Ако товарът излиза от очертанията на палета, взема се предвид максималната ширина и дължина на пратката, както и реалната височина. При констатирано несъответствие със заявката, цената се прекалкулира, като разликата е за сметка на платеца на услугата.

Видове палети:
ЕВРО ПАЛЕТ: 80 см Х 120 см
ИНДУСТРИАЛЕН ПАЛЕТ 100: 100 см Х 120 см
ИНДУСТРИАЛЕН ПАЛЕТ 120: 120 см Х 120 см
НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S1: 150 см Х 120 см
НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S2: 175 см Х 120 см


НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ S3: 200 см Х 120 см


Срокове за доставка:
PALLET 1 BG PREMIUM (412) - 1 работен ден (за населени места с график на обслужване, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място). 
PALLET 1 BG ECONOMY (413) - 2 работни дни (за населени места с график на обслужване, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място). 
PALLET 1 BG 6 ЧАСА (411) - 6 часа от часа на заявката, направена до 12:00 часа. За населени места с палетен офис на Спиди.


Услугата е валидна за палетизирани пратки с максимално тегло за един палет 1200 кг и максимална височина 220 см.

Допълнителна опаковка: В случаите, когато при приемане на палетизирана пратка в склад/офис на Спиди се прецени, че опаковката й е недостатъчна и/или може да причини разсипване/увреждане на съдържанието на пратката или на други пратки, Спиди ще доукрепи съдържанието на палета/палетите с допълнителна опаковка (стреч фолио) като платецът на куриерската услуга следва да заплати и допълнителната опаковка.


Услуга Цена (лв.)
ОБРАТЕН EPAL 3.96
ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ 6.60
ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН EPAL 5.28
ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ 7.93


С услугата Обратен амбалаж могат да се връщат обратно на подателя дървени палетни скари с максимални размери до 120х120 см, като амбалаж тип EPAL е европалетна (120х80 см) скара, отговаряща на изискванията за размер, дебелина, маркировка по стандарта за EPAL.
Услугата се заявя при изпращането на палетната пратка с услуги Pallet 1 BG.