Заявка за Collection Request

Основни изисквания за генериране на заявки за вземане на пратки от чужбина с доставка до България за услуги:
202-EXPRESS BALKANS
307-DPD ECONOMY CR
308-DPD ECONOMY CR DELIVERY
427- PALLET ONE EU CR – PREMIUM
432- PALLET ONE RO
442- PALLET ONE GR

Заявки за Collection Request за горепосочените услуги се генерират и заявяват през клиентското уеб приложение MySpeedy от следния линк: https://myspeedy.speedy.bg/

Всички параметри за вземане и доставка на пратки с тези услуги са посочени в описанието на съответната услуга на сайта на компанията.

Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на генериране на заявката (без фиксиран час) от страна на клиента заявител в MySpeedy, като пратките се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой пратки.

С услуги Collection Request се приемат само еднопакетни пратки и всеки заявен пакет сe таксува като отделна пратка. За услуги 202, 427, 432 и 442 е възможно изпращането на многопакетни пратки до максималния брой пакети, валиден за съответната услуга.
Заявителят на пратката в MySpeedy винаги е платец на услугата и същия е получател на пратката или платец трето лице по договор със Спиди.
Проследяване движението на генерираните в MySpeedy товарителници се осъществява на сайта на компанията, секция „Проследи пратка“. При възникнали въпроси или нужда от съдействие можете да се обърнете към international@speedy.bg

Услуга Collection Request не се предлага за пратки с услуги 307 и 308 от Италия и Великобритания.