Заявка за Collection Request

Основни изисквания за генериране на заявки за вземане на пратки от чужбина с доставка до България за услуги:
202 - SPEEDY CEE ECONOMY - доставка на пратки от Източна и Централна Европа до България 
308 - DPD ECONOMY CR DELIVERY - доставка на пратки от Европа до адрес на получателя в България 
432 - PALLET ONE RO - доставка на палети от Румъния до България
442 - PALLET ONE GR - доставка на палети от Гърция до България

Заявки за Collection Request за горепосочените услуги се генерират и заявяват през клиентското уеб приложение MySpeedy от следния линк: https://myspeedy.speedy.bg/

Основни параметри при обработка на заявки за услуга COLLECTION REQUEST и изпълнение на услугата: https://www.speedy.bg/bg/dpd-economy-cr

Заявки за вземане на пратки от Източна и Централна Европа до България с услуга Speedy CEE Economy се приемат и обработват до 15:00 ч. от понеделник до петък. Заявки, получени след 15:00 ч., се считат за получени на следващия работен ден и се обработват тогава. Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на обработване на заявката (без фиксиран час), като пратките се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой пратки. При тези заявки се таксува по-голямото между обемно и реално тегло на пакетите (1 m³=200 кг). 

В случай, че заявката за пратка с услуга Collection Request не бъде обслужена до 5 работни дни, същата ще бъде анулирана.

С услуги Collection Request се приемат само еднопакетни пратки и всеки заявен пакет сe таксува като отделна пратка. За услуги 202, 432 и 442 е възможно изпращането на многопакетни пратки до максималния брой пакети, валиден за съответната услуга.
Заявителят на пратката в MySpeedy винаги е платец на услугата и същия е получател на пратката или платец трето лице по договор със Спиди.
Проследяване движението на генерираните в MySpeedy товарителници се осъществява на сайта на компанията, секция „Проследи пратка“. При възникнали въпроси или нужда от съдействие можете да се обърнете към [email protected]

Услуга Collection Request не се предлага за пратки с услуги 308 от Великобритания.