DPD Economy Collection Request Delivery

DPD Economy Collection Request Delivery (CRD) [308] - Сухопътни доставки на непалетизирани (пакетни) пратки
от врата Европа до врата в България


Eвтина и сигурна услуга, гарантирана от DPD - една от най-добре развитите мрежи
за сухопътни доставки в Европа.Заявка за COLLECTION REQUEST


DPD Economy CRD [308] - непалетизирани (пакетни) пратки от врата Европа до врата в България по заявка на получател и за сметка на получател в България.

Тарифно тегло (кг)ЗОНА 2
Цена (лв.)
ЗОНА 3
Цена (лв.)
ЗОНА 4
Цена (лв.)
до 0.5 кг78.3599.29130.72
до 5 кг81.85102.78134.20
до 10 кг92.32111.50144.67
до 31.5 кг97.56115.02149.91
държаваАВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯБЕЛГИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, НИДЕРЛАНДИЯ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЧЕХИЯЕСТОНИЯ, ИСПАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ

Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.
Към цените могат да се прилагат допълнителни такси и/или ценови условия, в зависимост от индивидуалните параметри на пратката или избрани допълнителни услуги. Вж. раздел Допълнителни услуги и такси в Тарифата на Спиди АД.

Изчисли цена - може да изчислите цена за доставка при въвеждане на пълни данни за пратката.

За пълна информация за очаквана пратка и опции за контрол върху нейната доставка: Смарт Контрол.

Услугата се заплаща винаги в България в български лева от заявителя или получателя на пратката в България при доставката й. За клиенти с индивидуален договор – според условията, предвидени в него.

Зони и срок за доставка

ДЪРЖАВА

ЗОНА

Срок за доставка*

АВСТРИЯ
ЗОНА 2
3-4 дни
БЕЛГИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ГЕРМАНИЯ
ЗОНА 2
3-4 дни
ДАНИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ЕСТОНИЯ
ЗОНА 4
5-6 дни
ИСПАНИЯ
ЗОНА 4
5-6 дни
ИТАЛИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ЛАТВИЯ
ЗОНА 4
4-5 дни
ЛИТВА
ЗОНА 4
4-5 дни
ЛЮКСЕМБУРГ
ЗОНА 3
4-5 дни
НИДЕРЛАНДИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ПОЛША
ЗОНА 3
3-4 дни
ПОРТУГАЛИЯ
ЗОНА 4
5-7 дни
СЛОВАКИЯ
ЗОНА 3
2-3 дни
СЛОВЕНИЯ
ЗОНА 3
3-4 дни
УНГАРИЯ
ЗОНА 2
2-3 дни
ФИНЛАНДИЯ
ЗОНА 4
5-7 дни
ФРАНЦИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ХЪРВАТИЯ
ЗОНА 3
4-5 дни
ЧЕХИЯ
ЗОНА 3
3-4 дни
ШВЕЦИЯ
ЗОНА 4
5-6 дни

*Срок за доставка: посочените срокове за доставка са в работни дни. Указаното време е индикативно (обичайното транзитно време до основните градове в посочените държави). В срока за доставка не се включват денят на взимане на пратката, почивни дни и официални празници.


Изисквания за успешно взимане на пратка: За взимане на пратки от кампуси/университети в Германия е необходимо освен име, телефонен номер, имейл и адрес, да се посочат и номер на сграда/блок и номер на стая на подателя.  
При взимане на пратка от бизнес сгради в Германия е задължително освен име, телефонен номер, имейл и адрес на подателя, да се посочи и номер на звънец.

За пратки, адресирани до острови и отдалечени населени места; пратки, подлежащи на митническа обработка; пратки с неактуален/непълен адрес или без посочен от възложителя телефон за контакт с изпращача и получателя, както и за пратки от/до адрес по местоживеене, посоченото време на доставка може да бъде удължено. В зависимост от населеното място в България, в което се намира подателят на пратката, срокът за доставка може да бъде удължен с един работен ден.

Допълнителна такса Доставка до острови и отдалечени райони: За доставка до някои острови и отдалечени райони (виж списъка с пощенски кодове) се начислява надбавка в размер на 48 лв. с вкл. ДДС. 

Ограничения: Всяка пратка може да се състои само от един пакет с максимално физическо тегло 31.5 кг. Минимални размери: 22.9х16.2 см, максимална дължина (най-големият размер на пакета) до 175 см. Максимални размери в см: сборът от дължината + удвоения сбор на височината и широчината не трябва да надвишава 300 см.

Списък със забранени за транспортиране стоки и вещества.

Опаковка: Опаковката на пратката е ангажимент на изпращача. Надеждната и подходяща опаковка е гаранция за сигурността на пратката. Запознайте се с основни правила и препоръки за опаковане на пратките.

Документални пратки задължително се поставят в картонен плик.
Отделни пакети, присъединени един към друг с опаковъчна лента не се приемат за транспортиране. Трябва да са поставени в една по-голяма и достатъчно здрава кутия.

Отстъпки: Допълнителна отстъпка в размер на 5% от цената за пратки, получени от офис на Спиди в България: https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices-automat


Обявена стойност
: В цената за извършване на услугата е включена отговорност на Спиди в размер на до 100 лв. с вкл. ДДС. - Възможна е допълнителната услуга Обявена стойност при максимална стойност на пратка в размер на 3000 лв.: https://www.speedy.bg/bg/declared-value.


Основни параметри при обработка на заявки за услуга COLLECTION REQUEST и изпълнение на услугата
:
Заявки за Collection Request се приемат и обработват до 16:00 ч. от понеделник до петък. Заявки, получени след 16:00 ч. се считат за получени на следващия работен ден и се обработват тогава. За да бъде обработена заявката е необходимо след като се попълни и потвърди в модула, да се заяви за куриер от поле „Незаявени пратки от чужбина“. Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на приемане на заявката (без фиксиран час), като пратките се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой пратки. В случай, че изпращачът на пратката е частно лице, срокът за изпълнение на заявката може да бъде удължен. Задължително условие е предоставянето на актуален местен телефонен номер на изпращача в съответната държава.

В случай, че заявката за пратка с услуга Collection Request не бъде обслужена до 5 работни дни, същата ще бъде анулирана.

Приемат се само еднопакетни пратки и всеки пакет се таксува поотделно.

Възложителят винаги е платец на услугата. Номерът на  заявката е номерът на генерираната товарителница през MySpeedy. Справки по направени заявки за Collection Request може да се правят през уеб приложението или като изпратете имейл с номера на товарителница до [email protected]. Изключение правят случаите, в които Възложителят е изпращачът в чужбина. В такъв случай куриерската услуга се заплаща от получател в български лева.


За допълнителна информация и справки:
0 7001 8001 - за абонати на фиксирани мрежи на цената на един градски разговор
1 7001 8001 - за абонати на мобилните оператори според абонаментния план
e-mail: [email protected]