Спиди използва бисквитки

Прочетете повече тук Ясно, затвори

Премини към главното съдържание

Collection Request

от Европа до България

СУХОПЪТНИ ДОСТАВКИ ОТ ЕВРОПА ДО БЪЛГАРИЯ

Сухопътни доставки от Европа до България.
Спиди предоставя на своите клиенти евтина и сигурна услуга за доставки от Европа до България, гарантирана от една от най-добре развитите мрежи за сухопътни доставки в Европа.

Заявка за COLLECTION REQUEST

DPD ECONOMY COLLECTION REQUEST - от врата подател до офис на Спиди
тегло (кг.) ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4
цена (лв.) цена (лв.) цена (лв.)
0.5 кг. 57.47 70.18 94.16
5 кг. 60.29 75.82 98.40
10 кг. 65.94 80.05 105.46
31.5 кг. 71.58 85.69 111.10
Направление АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЧЕХИЯ ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ

Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.


DPD ECONOMY COLLECTION REQUEST DELIVERY - от врата подател до врата получател
тегло (кг.) ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4
цена (лв.) цена (лв.) цена (лв.)
0.5 кг. 61.70 78.64 104.04
5 кг. 64.52 81.46 106.86
10 кг. 73.00 88.51 115.33
31.5 кг. 77.23 91.34 119.57
Направление АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЧЕХИЯ ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ

Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.
Следните пощенски кодове не се обслужват с услуги:

DPD ECONOMY PICK-UP - от врата подател до врата получател; DPD ECONOMY - от офис на Спиди до врата получател

АВСТРИЯ 6691, 6991-6993
ЕСТОНИЯ 88002-88005, 91301-91314, 93001
ИСПАНИЯ 35000-35999, 38000-38999, 51000-51999, 52000-52999
ИТАЛИЯ 47890-47899
ФИНЛАНДИЯ 22000-22999
ШВЕЦИЯ 11115, 13025, 13032-13034, 13036, 13038, 13039, 13041-13045, 18495, 18499, 26013, 37022, 43080-43085, 47535, 47536, 47551-47553, 57090, 57295, 59093, 59095, 59391-59393

Зони и време на доставки

 • АВСТРИЯАВСТРИЯ3 - 4 дни
 • ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ3 - 4 дни
 • УНГАРИЯУНГАРИЯ2 - 3 дни
 • БЕЛГИЯБЕЛГИЯ4 - 5 дни
 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ5 - 6 дни
 • ДАНИЯДАНИЯ4 - 5 дни
 • ИТАЛИЯИТАЛИЯ4 - 5 дни
 • ЛЮКСЕМБУРГЛЮКСЕМБУРГ4 - 5 дни
 • ПОЛШАПОЛША3 - 4 дни
 • СЛОВАКИЯСЛОВАКИЯ2 - 3 дни
 • СЛОВЕНИЯСЛОВЕНИЯ3 - 4 дни
 • ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ4 - 5 дни
 • ХОЛАНДИЯХОЛАНДИЯ4 - 5 дни
 • ХЪРВАТИЯХЪРВАТИЯ4 - 5 дни
 • ЧЕХИЯЧЕХИЯ3 - 4 дни
 • ЕСТОНИЯЕСТОНИЯ5 - 6 дни
 • ИРЛАНДИЯИРЛАНДИЯ5 - 6 дни
 • ИСПАНИЯИСПАНИЯ5 - 6 дни
 • ЛАТВИЯЛАТВИЯ4 - 5 дни
 • ЛИТВАЛИТВА4 - 5 дни
 • ПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯ5 - 7 дни
 • ФИНЛАНДИЯФИНЛАНДИЯ5 - 7 дни
 • ШВЕЦИЯШВЕЦИЯ5 - 6 дни

Срок за доставка: посочените срокове за доставка са в работни дни. Указаното време е индикативно (обичайното транзитно време до основните градове в посочените държави)

За пратки, адресирани до острови и отдалечени населени места; пратки, подлежащи на митническа обработка; пратки с неактуален/непълен адрес или без посочен от възложителя телефон за контакт с изпращача и получателя, както и за пратки от/до адрес по местоживеене, посоченото време на доставка може да бъде удължено. В зависимост от населеното място в България, в което се намира подателят на пратката, срокът за доставка може да бъде удължен с един работен ден.

Допълнителна такса острови и отдалечени райони: За доставка до някои острови и отдалечени райони (виж списъка с пощенски кодове) се начислява надбавка в размер на 37.80лв. с вкл. ДДС. 

Ограничения: Всяка пратка може да се състои само от един пакет с максимално тегло 31.5кг. Минимални размери: 22.9см. Х 16.2см., максимална дължина (най-големия размер на пакета) до 175см. Максимални размери в см: сборът от дължината + удвоения сбор на височината и широчината не трябва да надвишава 300см.

Списък със забранени за транспортиране стоки и вещества

Опаковка: Опаковката на пратката е ангажимент на изпращача. Надеждната и подходяща опаковка е гаранция за сигурността на пратката. Запознайте се с основни правила и препоръки за опаковане на пратките.

Документални пратки задължително се поставят в картонен плик.
Отделни пакети, присъединени един към друг с опаковъчна лента не се приемат за транспортиране. Трябва да са поставени в една по-голяма и достатъчно здрава кутия.

Обявена стойност: В цената за извършване на услугата е включена отговорност на Спиди в размер на до 100лв. с вкл. ДДС. При поискване от страна на подателя тази отговорност може да бъде увеличена до максимална стойност в размер на 3000лв. За същото възложителят, който е и платец на услугата, заплаща следната добавка към цената за извършване на куриерската услуга: 0.6% от обявената стойност на пратката, ако тя или част от нея съдържа стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика, електроника, мобилни телефони или опаковката е означена със знак "Чупливо" и 0.5% от обявената от подателя стойност за всички останали пратки + дължимия данък съгласно ЗДЗП, чл.9. Минимална стойност на таксата за допълнителна услуга Обявена стойност - 9.60лв. с включен ДДС.

За допълнителна информация и справки: international@speedy.bg.  

Основни параметри при обработка на заявки за услуга COLLECTION REQUEST и изпълнение на услугата:
Заявки за Collection Request се приемат и обработват до 16:00 ч. от понеделник до петък. Заявки, получени след 16:00 ч. се считат за получени на следващия работен ден и се обработват тогава. Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на приемане на заявката (без фиксиран час), като пратките се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой пратки. В случай, че изпращачът на пратката е частно лице, срокът за изпълнение на заявката може да бъде удължен. Задължително условие е предоставянето на актуален местен телефонен номер на изпращача в съответната държава.

В случай, че заявката за пратка с услуга Collection Request не бъде обслужена до 5 работни дни, същата ще бъде анулирана.

Приемат се само еднопакетни пратки и всеки пакет се таксува поотделно.

Възложителят винаги е платец на услугата. Изключение правят случаите, в които Възложителят е изпращача в чужбина. В такъв случай куриерската услуга се заплаща от получател в български лева. Номер на заявката се изпраща след успешното й генериране на посочения имейл адрес на заявител.За справки по направени заявки за Collection Request изпратете имейл с номера на заявката (ORD) или на пратката (PLN) до international@speedy.bg.

Онлайн заявка за куриер

MySpeedy За клиенти без
регистрация
Намерете офис на Speedy

Намери офис