Версия 4.0.6. на модула за доставка за Opencart 3

2019-02-04

В новата версия 4.0.6. на модула за доставка за Opencart 3: 
- Премахване на бутона калкулация в публичната част. Калкулирането се извършва автоматично;
- Списъкът с офиси е разделен на списък а свтомати и списък с офиси;
- Отстранен проблем с незапомнянето на настройка за ППП;
- Отстранен проблем с поява на грешка за липсващ метод на плащане при избран такъв.

Модулът е придружен от съответната инструкция.