Версия 2.7.4. на модула за доставка за Woocommerce

2019-07-31

Speedy module 2.7.4 (Woocommerce 2.0+)

- Добавяне на цената за доставка в тотал; 
- Конвертиране на теглото в килограми в случай че в настройките е посочено друго; 
- Остранне проблем с невъзможност за завършване на поръчка с друг метод за доставка;
- Преизчисляване на цена за доставка при смяна на метод за плащане (от наложен платеж към друг или обратно);
- Скриване на опция дали да се избере наложен платеж, когато това е единствен метод за плащане;
- Добавена е опция за показване на грешка когато се използва наложен платеж за държава, за която това не е позволено;

Документация към модула.