Версия 2.5.0. на модула за доставка за Magento 1.9

2018-07-26

Speedy module 2.5.0 (Magento 1.9)

Функция за автоматично транслитериране при създаване на товарителница.
- Добавена е опция "Допълнително хартиено копие на товарителниците" в настройките на модула.
- Добавена колона "Получена на дата" в админ частта в списък поръчки.
- Променена адресна форма при пратка за Румъния.
- Промяна имена на полета за ваучер за връщане и опции преди плащане.

Документация към модула.