Спиди АД придобива ДПД-Румъния и Геопост България

2014-11-28

„Спиди“ АД завърши процеса по придобиването на 599 999 акции от капитала на „Дайнамик парсел дистрибюшън“ СА, Румъния, представляващи 99,9998% от капитала на компанията.
„Спиди“ АД завърши процеса по придобиването на 100 дяла от капитала на „Геопост България“ АД, представляващи 100% от капитала на компанията.