С решение от 16 Юли 2014 г., КФН отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД

2014-07-21

С решение от 16 Юли 2014 г., КФН отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от "Спиди" АД. Дружеството запазва своите планове за увеличение на капитала и реализиране на обявената инвестиционна програма. Процедурата по увеличение на капитала чрез публично предлагане на нова емисия акции ще продължи, като проспектът с актуализирани данни ще бъде внесен в кратък срок.