Нова версия 5.1.0 на модула за Opencart 2

2021-06-28

Новости във версия 5.1.0 на модула за Opencart 2.
- Добавена е настройка в модула за публичната част на магазина, при попълчване на адрес, той да бъде в свободен текст.
- Отстранени са дефекти в процеса на създаване на товарителница.

Актуална версия на модула за доставка за Opencart 2, 5.1.0.
Модулът е придружен от съответната инструкция.