Нова версия 5.0.0 на модула за Opencart 2

2021-02-24

Налична е изцяло обновена версия на модула за Opencart 2.
- Модулът е с променен алгоритъм на комуникация вече към нашата уеб услуга REST API, което  довежда до увеличаване бързината на работа;
- Добавена е настройка за "съботен разнос";
- Премахнати са старите функционалности Спиди Поща, фиксиран час на доставка, опциите за настройка на обратни документи, обратна разписка и документална пратка;
- Отстранени са дефекти в процеса на настройка в модула и верификация на поръчки, както и при калкулация на услугата за пратки с пощенски паричен превод

Актуална версия на модула за доставка за Opencart 2, 5.0.0.
Модулът е придружен от съответната инструкция.