Версия 3.6.6. на модула за доставка за Opencart 2

2018-01-23

В новата версия 3.6.6. на модула за доставка за Opencart 2 са добавени следните опции:
- Нова детайлна адресна форма при изпращане на пратки за Румъния, позволяваща въвеждане на точен адрес по подобие на пратки за България;
- Функция за автоматично транслитериране при създаване на товарителница;

Модулът е придружен от съответната инструкция.