Модул на Спиди 2.4.2 за Woocommerce. Добавени опции "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш"

2017-03-21

Speedy module 2.4.2 (Woocommerce 2.0+)
- Добавени опции за избор на платец и услуга при отказ на клиента за получаване на пратка след "Отвори Преди да Платиш" / "Тествай Преди да Платиш".
- Включване на посоченото лице за контакт от настройките на модула в генерираната товарителница.
- Включване на посоченото от клиента "Име на компания" при създаването на поръчка, в генерираната товарителница.
документация към модула.