Комисия за защита на конкуренцията постанови решение

2018-10-05

С настоящето уведомяваме, че Комисия за защита на конкуренцията постанови решение, с което разреши концентрация между предприятията, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на "Спиди" АД върху "Рапидо експрес анд лоджистикс" ООД.
Полученото разрешение ще позволи на "Спиди" АД да пристъпи към окончателното реализиране на сделката.