Годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.

2020-03-30

Приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение въведе ограничителни мерки, които засегнаха пряко процесите, свързани с годишното финансово отчитане на публичните дружества. Същият закон въведе удължаване на срока за представяне на годишните финансови отчети до 31 юли 2020 г. В тази връзка, Спиди АД би искало да уведоми заинтересованите лица, че годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.