Актуализация цени от 01.09.2017

2017-08-22

Уважаеми клиенти,

Информираме ви,  че считано от 01.09.2017г. Спиди АД ще актуализира част от ценовата си тарифа за извършване на услуги, включени в обсега на неуниверсалната и универсална пощенска услуга. В последните 7 години успяхме да запазим без промяна ценовите условия на основните услуги, използвайки максимално ефективно всички ресурси и оптимизации на процесите. Към настоящия момент, отчитайки обявената официално инфлация в сектора Транспорт за последните дванадесет месеца и ръста на заплатите за март 2017 спрямо март 2016, се налага да актуализираме тарифите на Спиди за основни пакетни и съпътстващите ги допълнителни услуги  на територията на Р България и за Европа с 5%. Няма да бъдат актуализирани таксите за допълнителни услуги Наложен платеж и Обявена стойност.

За услуга Спиди поща цените ще бъдат актуализирани само с 6 стотинки, както следва:

Размер XS – 2,55лв.; размер S – 3,05лв.; размер M – 5,05лв.; размер L – 9,05лв.

 

Екипът на Спиди