Версия 4.0.5. на модула за доставка за Opencart 3

2018-09-28

В новата версия 4.0.5. на модула за доставка за Opencart 3: 
- Отстранен проблем при редакция на продукт;

Модулът е придружен от съответната инструкция.