Версия 2.7.3. на модула за доставка за Woocommerce

2019-03-01

Speedy module 2.7.3 (Woocommerce 2.0+)

- Премахване на бутона калкулация в публичната част. Калкулирането се извършва автоматично след избор на населено място;
- Списъкът с офиси в публичната част е разделен на списък с автомати и списък с офиси;
- Превод на модула на гръцки език.

Документация към модула.