Версия 2.5.3. на модула за доставка за Prestashop 1.7

2018-09-10

Speedy module 2.5.3 (Prestashop 1.7)

- Добавена е опция "Позволи калкулация на цена за временно неработещи офиси".
- Добавена информация за "Минимални изисквания за работа на модула".
- Добавена информация за дата и час на доставка на пратка.

Документация към модула.