Подобрени функционалности в модулите на Спиди (Magento)

2017-01-20

Нова версия за модулa на Спиди за Magento:

Speedy module 2.2.1 (Magento 1.9.2)
(документация към модула)

В новaтa версиq на модулa:
- добавена възможност за описване размерите на пакетите на пратката.
- подобрена функционалност при избор на населено място при пратка за Румъния.
- подобрена работа с вучери за връщане.