Версия 4.0.4. на модула за доставка за Opencart 3

2018-09-07

В новата версия 4.0.4. на модула за доставка за Opencart 3: 
- В настройките на модула е добавена информация за минимални истемни изисквания за коректна работа;
- Добавена е опция позволяваща калкулация на цена в клиентската част при избран временно неработещ офис;
- В списък със Спиди поръчки са добавени колони визуализиращи коректно подател и получател на пратката;

Модулът е придружен от съответната инструкция.