Спиди Поща и други новости в модулите на Спиди

08.08.2017

Opencart


Нова функционалност позволяваща използването на услуга Спиди Поща
Подобрен интерфейс за генериране на товарителници
Функционалност за проследяване на пратки след генерирана товарителница в клиентската част
Подобрена функционалност при обработване на поръчки
Визуализация на версията на модула в контролния панел

Woocommerce


Нова функционалност позволяваща използването на услуга Спиди Поща
Подобрен интерфейс за генериране на товарителници
Функционалност за проследяване на пратки след генерирана товарителница в клиентската част
Визуализация на версията на модула в контролния панел

Prestashop


Нова функционалност позволяваща използването на услуга Спиди Поща
Подобрен интерфейс за генериране на товарителници
Функционалност за проследяване на пратки след генерирана товарителница в клиентската част
Подобрен интерфейс в контролния панел на модула
Визуализация на версията на модула в контролния панел

Новите версии на модулите може да намерите на страница Интеграция с платформи за онлайн магазини.

Share on