New Speedy Automat in city of Kyustendil, Tsar Osvoboditel St.

27.05.2021