Забранени за транспортиране предмети и вещества в международни пратки1. Забранено е поставянето в международни пратки на следните предмети и вещества:

- Лекарства;
- Витамини;
- Дезинфектанти;
- Не се приемат пратки със съдържание „храна“ под всякаква форма, като млечни и месни продукти, консервирани храни, яйца и др., освен надеждно пакетирана такава и с дълготраен срок;
- Розово масло, лавандулово масло и други екстракти от етерични масла не могат да се изпращат. Позволено е изпращането на розова вода и други разредени продукти;
- Пчелен мед;
- Стоки на защитени търговски марки в количество повече от 1 брой за 1 пратка;
- Кожи, килими, часовници, други видове бижута и кожени изделия на стойност повече от 520 евро на бройка;
- Транспортиране на маркови стоки, без разрешение на маркопритежателя;
- Не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, ценни книги (акции, облигации), чекове за пътуване, ваучери или входни билети, чекове, телефонни карти или сходни документи със стойност;
- Предмети, представляващи ценност за подателя, ценни метали (платина, злато, сребро) обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, художествени произведения и други ценни предмети;
- Не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението;
- Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
- Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
- Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
- Допинг субстанции, анаболни стероиди и растежен хормон;
- Оръжия, имитации на оръжия (играчки), боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и основни компоненти за оръжие (цев, затворна рама, цевна кутия, супресор, барабан, болтов затвор или затворен блок);
- Вещества с клас на опасност по ADR или друга конвенция;
- Бързо развалящи се товари, живи или умрели животни, материал за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки или животински останки, телесни части или органи, живи растения;
- Предмети и вещества, които изискват температурен режим на транспорт;
- Зехтин и слънчогледово олио се транспортират само само в задължителните опаковки на Спиди за 1 или 3 броя бутилки;
- Бутилиран алкохол концентрат повече от една бутилка. Бутилката се приема само в задължителните опаковки на Спиди за 1 брой бутилка;
- Бутилирано вино се приема само в задължителните опаковки на Спиди за 1 брой или за 3 броя бутилки и задължително пътуват като отделни единични пратки. Не е възможно присъединяването на пакети, за да пътуват като една обща пратка;
- Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
- Бутилирани алкохолни напитки с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка;
- Бутилирани алкохолни напитки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;
- Бутилирани алкохолни напитки с бандерол DUTY FREE;
- Тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;
- Тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки в количество над 40 къса, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
- Тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE;
- Ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса;
- Отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари);
- Употребявани акцизни бандероли, както и акцизни стоки, облепени с бандерол по отменен образец, след датата на въвеждане на новия образец на бандерол ;
- Пратки, състоящи се от повече от един пакет;
- Пратки, чиято опаковка е куфари, чували, денкове и други подобни. За да бъде приета за транспортиране, пратката трябва да бъде поставена в кашон.


2. Забранени предмети за конкретни държави:

- Франция – забранен е шоколадът;
- За Швейцария и Русия се приемат само пратки със съдържание документи, като за Русия е възможно да бъдат изпратени само от юридическо лице до юридическо лице;
- Швеция – алкохол може да се изпраща, само ако получател е регистриран на митница, че има право да получава този продукт;
- Турция – техника и всякакъв вид резервни части, паспорт, лична карта дори и празни (без попълнени данни);
- За Нидерландия със сухопътен транспорт са за забранени за изпращане всякакви документи с парична стойност – чекове, лотарийни билети и т.н., застрахователни полици , лични документи – паспорт, шофьорска книжка, акт за раждане и др.


3. Забранени за превоз с услуга AIR EXPRESS – доставки по въздух са:

- Парфюми, сух лед, ацетон, опасни товари дори и в лимитирани количества;
- Батерии;
- Алкохол;
- Лекарства, хранителни добавки;
- Паспорти.


4. Забранено е изпращането на Международни пратки, ако те са:

- Пратки за сметка на получател или трета страна, която няма договор със Спиди;
- Пратки, адресирани до пощенска кутия;
- Пратки без местен телефон и имейл на получател в съответната държава;
- Пратки с Наложен платеж ( с изключение на услуга Speedy CEE Economy).


Държави, членки на ЕС към настоящия момент:

Австрия

Кипър

Словакия

Белгия

Латвия

Словения

Германия

Литва

Унгария

Гърция

Люксембург

Финландия

Дания

Малта

Франция

Естония

Нидерландия

Хърватия

Ирландия

Полша

Чехия

Испания

Португалия

Швеция

Италия

Румъния