Пощенски паричен превод

ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД (на територията на България)

Срок за изплащане на Пощенски парични преводи: на следващия работен ден след деня на приемане на пощенския паричен превод от подателя. Срокът за изплащане може да бъде удължен в зависимост от графика за посещение на съответното населено място, за което е адресиран Пощенският превод, ако е приложим такъв.

Параметри на услугата:
Пощенски парични преводи се приемат от подателя в брой в офис на Спиди.
Пощенски парични преводи се изплащат на получатели без сключен договор със Спиди в брой от посочен от подателя офис на Спиди или на посочения адрес на получателя.

Цена за извършване на услугата:
Такса за приемане и предаване на Пощенски паричен превод от офис до офис на Спиди – 1.2% от стойността на паричния превод, минимум 1.80 лв.
Такса за предаване на Пощенски паричен превод на адрес на получателя – 1,2% от стойността на паричния превод, минимум 1.80 лв. + 6.00 лв. за посещение на адрес на получателя.
Таксите са платими от подателя на Пощенския паричен превод.

Считано от 01.09.2020 г. Спиди въвежда следните административни услуги:

Вид Период Брой Срок Цена
Справка за изплатени парични преводи (ППП) и/или Наложени платежи (НП) – по дата, по товарителница

Справка за куриерски и/или пощенски услуги
До 12 месеца назад 1 До 3 работни дни 18 лв.
От 1 до 3 години 1 До 5 работни дни 24 лв.
Над 3 години 1 До 10 работни дни 30 лв.

Обявените цени са с вкл. ДДС.