Наложен платеж

Наложен платеж е допълнителна услуга, при която Спиди се ангажира да събере от получателя предварително посочена от подателя сума и да я изплати в установените срокове на подателя на пратката. Гарантира на подателя, че стоката ще бъде заплатена в срок, а на получателя - че ще заплати стока, която реално получава.

Приложима е за пратки на територията на България, както и за пратки от България за Румъния, Гърция, Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия, Полша и Кипър.

Срокове за изплащане на суми от наложен платеж
За пратки на територията на България За пратки от България до
Източна и Централна Европа
В брой на адрес / По банков път От офис на Спиди
в първия работен (банков) ден след деня на доставка на пратката в първия работен ден след деня на доставка на пратката в рамките на работното време на офиса за суми до 1000 лв. и от 14:00 до 17:00 за суми над 1000 лв. до 8 работни дни след деня на доставка на пратката

 

Суми от Наложен платеж се изплащат всеки работен ден от понеделник до петък.
Суми от наложен платеж се изплащат на подател по банков път или в брой срещу срещу предоставяне на лична карта. За пратки, изпратени от офис и с наложен платеж до 500 лв., сумите могат да бъдат получени от всеки офис на Спиди.
В случай, че Наложеният платеж не се получава лично от подателя в брой, се изисква нотариално заверено пълномощно.
Дните за изплащане на суми от Наложен платеж, съгласно посочените срокове, следва да съвпадат с графика за посещение на съответното населено място, ако има такъв.

 

Комисиони за извършване на услуга Наложен платеж
за
вътрешни
пратки
при изплащане на НП на клиента по банков път и/или при изплащане на НП на клиента в брой, в офис на Спиди 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 1.20 лв.
при изплащане на НП на клиента в брой, на адрес на клиента 1.2% от стойността на НП, но не по малко от 1.80 лв.
когато сумата по НП е платена от получателя на пратката с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 0.96% от стойността на НП
за
международни
пратки
за пратки от България за Източна и Централна Европа и Гърция (независимо от начина на изплащане на НП на клиента)

2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 2.40 лв.

когато сумата по НП е платена от получателя на пратката в Гърция с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 1.44% от стойността на НП, но не по-малко от 0.60 лв.
за пратки от България до Румъния (независимо от начина на изплащане на НП на клиента) 1.8% от стойността на НП, но не по-малко от 1.80 лв.
когато сумата по НП е платена от получателя на пратката в Румъния с банкова карта на ПОС-терминал, получателят на НП заплаща такса, която се начислява отделно или в допълнение към комисионата за НП, валидна за услугата 0.96% от стойността на НП
за пратки от България до Кипър (независимо от начина на изплащане на НП на клиента) 2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 5.40 лв.

Цените са крайни, с включен ДДС.

Комисионата за услуга НП се начислява като част от куриерската услуга и се заплаща от платеца на същата, освен, ако не е указано друго.

Услугата НП се предлага за нови и употребявани стоки и предмети на стойност до 9999 лв. за пратки за България, 5 000 леи за Румъния, 499.99 евро за Гърция и Кипър, и 3000 евро за Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия и Полша.

Сумата по НП се декларира в местната валута на получаващата страна (за Гърция - в евро, за Румъния - в леи, за България - в лева и т.н.). Превалутирането в български лева на сумите по събрани НП в чужда валута се извършва по курс "Купува" на УниКредит Булбанк АД в деня на изплащането им.

Конкретното съдържание на пратката е предмет на отношенията между подател и получател.
Обявената сума на наложения платеж се заплаща от получателя при доставката на пратката.