Такса за обработка на адрес


За пратки в и от България, с товарителници подготвени по електронен път, се прилага допълнителна такса в размер на 0.25 лв. с ДДС на товарителница. Това важи САМО в случай, че след приемане се установи, че пратката е с неточно зададен адрес (непълно или неточно са попълнени данните в съответните полета на адресната част).