Такса товаро-разтоварни операции (ТРО)


За обработка на товари се начислява ТРО. За непалетизирани пратки – 1.20 лв. с вкл. ДДС на всеки 50 кг след първите 50 кг.
Такса ТРО се прилага за основни куриерски услуги.