Надбавка Тол-такса

Надбавка Тол-такса се прилага при пратки с вътрешни и международни куриерски услуги (непалетизирани и палетизирани такива), доставяни на или изпращани от територията на Република България.

Размерът на Надбавка Тол-такса се определя от и актуализира при всяка промяна в обхвата и размера на таксите за ползване на пътната инфраструктура, определени с Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Актуалният размер на Надбавка тол-такса се оповестява ежемесечно на сайта на Оператора.