Интеграция с други системи

СПИДИ предлага на своите клиенти и партньори две различни решения за връзка със софтуерни системи (ERP, CRM, онлайн магазини и др.):


- Приложно програмен интерфейс (API). Документацията за него може да намерите на адрес:
https://api.speedy.bg/web-api.html.
Примери за използване на REST API: https://services.speedy.bg/api/api_examples.html.


- Програмен интерфейс базиран на SOAP Web Services технология. Подробна документация и библиотеки за използването на Speedy Web Service може да намерите на адрес: https://www.speedy.bg/eps/docs/.
Примери за използване на тази уеб услуга: https://www.speedy.bg/eps/docs/lib?docs=php#ahn-h-03.


И двете решения покриват пълната функционалност за работа с пратки:
  - дефиниране/избор на точен адрес на получателя/подателя
  - калкулиране на цена
  - създаване на пратка
  - печат на товарителница/етикети
  - заявка за куриер
  - проследяване на пратка

Като резултат вие може да постигнете пълна интеграция във вашия софтуер на функционалността MySpeedy и по този начин вашите служители ще работят изцяло в познат за тях програмен продукт.