Спиди използва бисквитки

Прочетете повече тук Ясно, затвори

Премини към главното съдържание

Обратна разписка и обратни документи

Допълнителната услуга Обратна разписка е приложима, когато желаете да разполагате с документ за извършената доставка с положен собственоръчно подпис на получателя.

Допълнителната услуга Обратни документи може да се използва когато е необходимо получателят да попълни и разпише приложени в пратката документи.

Услуга цена (лв.)
ОБРАТНА РАЗПИСКА 1.90
ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ 1.90
ОТЛОЖЕНИ ОБРАТНИ ДОКУМEНТИ 3.16

ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РУМЪНИЯ 3.60
ОТЛОЖЕНИ ОБРАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РУМЪНИЯ 6.00

Цените са в лева, с включен ДДС.


Услугите Обратна разписка, Обратни документи и Отложени обратни документи са приложими за вътрешни пратки на територията на България, както и за пратки до Румъния.

Обратна разписка и Обратни документи се заявяват винаги предварително от подателя на пратката и цената за извършването им се заплаща от получателя на същите.
За всички клиенти на Спиди е валидна преференциална цена за доставка на пратки с услуга Обратни документи, като същата е приложима при спазване на условието да бъдат предадени от получателя в момента на доставката.


Онлайн заявка за куриер

MySpeedy За клиенти без
регистрация
Намерете офис на Speedy

Намери офис