Уведомление за промяна на дялово участие

2014-02-28

На 06.02.2014 г. в "Спиди" АД е постъпило уведомление, че в резултат на сключени сделки по продажба на акции от страна на "Спиди груп" АД, на 05.02.2014 г. правото на глас на "Спиди груп" АД (пряко) и на Валери Мектупчиян (непряко, чрез контролираното от него дружество "Спиди груп" АД) е паднал под 95% от общият брой на гласовете в общото събрание на дружеството и е достигнал 93,89%.