Уведомление за промяна на дялово участие

2014-11-12

На 12.11.2014 г. в "Спиди" АД е постъпило уведомление, че в резултат на сключени сделки по продажба на акции от страна на "Спиди груп" АД и вписано на 11.11.2014 г.  увеличение на капитала в Търговския регистър. правото на глас на "Спиди груп" АД (пряко) и на Валери Мектупчиян (непряко, чрез контролираното от него дружество "Спиди груп" АД) е паднал под 70% от общият брой на гласовете в общото събрание на дружеството и е достигнал 66,11%.