Промени в устава, състава на Съвета на директорите и адреса на управление

2021-07-09

С решение от 07.07.2021 г. в търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на Спиди АД:

1. Нов адрес на управление – София 1138, р-н Младост, ул. Абагар 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5;

2. Съвет на директорите от 9 члена с мандат до 29.06.2024 г.;
ВАЛЕРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН
АВАК СТЕПАН ТЕРЗИЯН, Държава: БЪЛГАРИЯ
ИВ ПИЕР ЛУИ ДЕЛМА, Държава: ФРАНЦИЯ
МАРИ-ЕЛЕН ЖАН МИШОН, Държава: ФРАНЦИЯ
СЕДРИК ФАВР-ЛОРЕН, Държава: ФРАНЦИЯ
МАТИЙО ПОЛ РОБЕР УИНТЖЕН, Държава: ФРАНЦИЯ
ВЕНСАН ФРАНСОА ПОЛ ГУИЙЕ, Държава: ФРАНЦИЯ
АНТОАН МАРСЕЛ ПОЛ ТУСЕН, Държава: ФРАНЦИЯ
"КЕЙЕНВИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206513613, Държава: БЪЛГАРИЯ

3. Промени в Устава на дружеството;

Актуален устав