Спиди АД е първата българска куриерска компания ...

2005-11-17

На 17.11.2005г. Спиди АД бе първата българска куриерска компания, която получи сертификат по ISO 9001:2000