Проверка съдържанието на международни пратки

2019-11-04

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви информираме, че при изпращане на международни пратки съдържанието им задължително подлежи на проверка от служителя приемащ пратката.  Съгласно Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) при съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пощенските пратки, пощенският оператор при приемането им изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя пратката не се приема.

При нужда от допълнителна информация, може да се обърнете към Международен отдел на имейл: [email protected]

 

Екипът на Спиди