Промени в Закона за пощенските услуги

2019-07-09

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че съгласно новоприетите промени в Закона за пощенските услуги сме задължени да изискваме и съхраняваме идентификационни данни (три имена, ЕГН, ЛНЧ):

§ 14. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 11:

Пощенските оператори са длъжни да изискват, обработват и съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс идентификационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице, на:

а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;

б) податели на изходящи международни пощенски пратки – малки пакети и пощенски колети, извън тези по буква „а“;

в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод.“

Екипът на Спиди