Международни номера на банкови сметки (IBAN)

2006-07-19

""СПИДИ"" АД
BG10 BFTB 7630 1076 9332 01
BG87 BFTB 7630 9075 5361 01 ДДС сметка

BIC код на Булбанк: BFTBBGSF

(Новите номера на сметките са активни от 05.06.2006г.)