Интегриран модул за доставки в онлайн платформи OpenCart, Magento и SummerCart

2014-05-28

Уважаеми клиенти,

В подкрепа на вашия бизнес и все по - популярната онлайн търговия Спиди представя на вашето внимание интегриран куриерски модул за доставки в следните платформи:

Magento http://www.magentocommerce.com/magento-connect/speedy-shipping-modul-za-integracija-na-kurierski-uslugi-na-spidi.html
OpenCart  http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=16765
Summer Cart http://www.summercart.bg/

Всяка една платформа съдържа специален модул за доставки, чрез който се постига оптимизация на процесите  по обработка и подготовка на пратките за транспортиране. Модулът за интеграция на Спиди в посочените платформи покрива пълната функционалност за работа с пратки и предлага възможност за:
- избор на основни и допълнителни услуги
- калкулиране на цена
- дефиниране на условия за доставка
- създаване на пратка
- автоматичен печат на товарителница/етикети
- проследяване на пратка

За подробна информация: http://www.speedy.bg/begin.php?page=web_OnLineShopIntegration&lang=bg

С пожелание за успешен бизнес!

Отдел Продажби и Маркетинг
Спиди АД