Нов официален адрес на Спиди АД

2021-07-12

Уважаеми клиенти,

С настоящото съобщение бихме искали да Ви уведомим за настъпила промяна в седалището и адреса на управление на Спиди АД, вписана в Търговския регистър на 07.07.2021, както следва:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1138
р-н Младост
ул. "Абагар" № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5

Моля да отразите новия ни адрес в случай на необходимост.

Поздрави,
Спиди АД