Версия 4.0.2. на модула за доставка за Opencart 3 (Отстранен проблем при калкулиране на цена при пратка за чужбина)

2018-02-28

В новата версия 4.0.2. на модула за доставка за Opencart 3 е отстранен проблем с невъзможност за калкулиране цена на доставка при пратка за чужбина.
Проблемът е наличен в старата версия 4.0.1. 
Модулът е придружен от съответната инструкция.