Версия 3.8.2. на модула за доставка за Opencart 2

2019-06-04

Новости във версия 3.8.2. на модула за доставка за Opencart 2: 

- Добавена опция в настройките на модула "Автоматично изключване на опциите преди плащане при доставка до автомат", позволяваща игнорирането на опциите преди плащане "Отвори" и "Тествай" при доставка до автомат.

Модулът е придружен от съответната инструкция.