Версия 3.6.6. на модула за доставка за Opencart 2

2018-09-09

Версия 3.6.8. на модула за доставка за Opencart 2 са добавени следните опции: 

- Добавена опция "Допълнително хартиено копие на товарителниците".
- Добавена опция "Позволи калкулация на цена за временно неработещи офиси".
- Остранен бъг при използване ваучер за безплатна доставка.

Модулът е придружен от съответната инструкция.