Версия 2.6.1. на модула за доставка за Woocommerce

2018-06-19

Speedy module 2.6.1 (Woocommerce 2.0+)

- Полето за избор на фиксиран час на доставка се появява преди бутона за калкулация на цената на куриерската услуга.
- Добавена е опция "Допълнително хартиено копие на товарителниците" в настройките на модула.
- Полето "Чупливи стоки" е преместено непосредствено под полето "Добавена стойност" в админ панела в частта преди генериране на товарителница.
- Променена широчина на полетата "Обект, от който тръгват пратките" и "Забележка клиенти" в частта преди генериране на товарителница 

Документация към модула.