Версия 2.5.5. на модула за доставка за Prestashop 1.6 и Prestashop 1.7

2019-04-15

- Премахване на бутона калкулация в публичната част. Калкулирането се извършва автоматично след избор на населено място;
- Списъкът с офиси в публичната част е разделен на списък с автомати и списък с офиси;
- Променена и подобрена адресна форма на модула за доставка на Спиди;