Версия 2.5.2. на модула за доставка за Prestashop 1.7

2018-07-19

Speedy module 2.5.2 (Prestashop 1.7)

- Полето за избор на фиксиран час на доставка се появява преди бутона за калкулация на цената на куриерската услуга.
- Добавена е опция "Допълнително хартиено копие на товарителниците" в настройките на модула.

Документация към модула.